Pričaj/čitaj mi o…

Na početku treba da uspostavite pravila igre:

Za svaki prst na ruci treba da ispričate jednu priču, naprimer:

  • Palac – omiljeni odmor
  • Kažiprst – priča o životinjama
  • Srednji prst – sviđa mi se
  • Domali prst – želim da idem u…
  • Mali prst – bilo je jednom

Zajedno sa decom možete odrediti teme koje se njima najviše sviđaju.

Zatim, sedite zajedno u kutak za čitanje, a dete će na ruci koja je skrivena iza leđa pokazati jedan prst. Kada budete rekli ‘sada’ dete će pokazati ruku i koji prst je izabrao, a vi treba da ispričate ili čitate priču za taj prst.

Zatim je red na dete   – on/ona treba da vam ispriča priču prema prstu   koji ste izabrali.

Podstaknite dete ta koristi maštu,  smejte se zajedno sa njim iako nekad priča nema smisla… nema veze … važno je da dete bude uključeno u stvaranju priče i da se zabavi dok to radi.

Uradite to nekoliko puta i uključite   u priču i lično iskustvo deteta.