Praznični zvuci

Odvijanje aktivnosti: Vaše dete može mnogo stvari da uradi samostalno, dovoljno je da ga podržite u idejama koje ima i dozvolite mu da eksperimentiše i stvara nove stvari. Danas će on/ona stvoriti svečane zvuke od muzičkih instrumenata koje će sam napraviti kod kuće, pod vašim nadzorom.

Materijali: nekoliko praznih cevi, gumica, papir ili salveta, bilo šta stvara buku kada se ubaci u cev: dugmad, malo pirinča, čepovi boca itd. Takođe će vam trebati 5-6 cevčica i dva komada kartona [gusti papir]. [letër e trashë].

Dozvolite detetu da umota cevi u papir i na njih položi male predmete. Zatim se gumenom trakom dete osigura da je zatvorio cev sa obe strane. Neka to uradu sa nekoliko cevi sa različitim predmetima. Neka pokuša da ih prodrma i čuće različite zvukove. Pitajte ga zašto se zvukovi razlikuju.

Dete može lepiti neke cevčice koje je prethodno iseklo na različite dužine. Nakon što ih zalepi lepkom, cevčice može da naduva i ponovo će čuti različite zvukove. Svirajte zajedno na muzičkim  instrumentima, a zatim ga zamolite da ih postavi na određeno mesto za  igre drugim danima.