Pravila na stolu

Danas ćete kuvati zajedno za detetom. Stavite mu kecelju, uputite ga da opere ruke i angažujte ga   u   spremanju doručka ili ručka.

Tokom ovog vremena razgovarajte sa detetom o osnovnim pravilima na stolu. Ispričajte ili pročitajte [gjatë kohës që ushqimi përgatitet] mu [dok se sprema hrana] priču o načinu kako se postavlja sto i kako se moramo   ponašati na stolu dok jedemo.

Zatim, postavite sto zajedno sa detetom. Dozvolite detetu da postavi tanjire, čaše, salvete, kašike, viljuške itd. na svojim mestima.

Tokom ručka, dajte mu uputstva o 3 stvari koje treba uraditi na stolu i 3 stvari koje ne sme uraditi:

Peremo ruke pre ručka

– Hranu žvaćemo zatvorenim ustima

Kada završimo sa hranom, tanjir stavljamo u lavabo

Ne igramo se hranom

Ne govorimo punim ustima

Ne pomeramo se mnogo tokom sedenja

Možete zajedno pogledati i ovaj video:

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj