Noge u vodu.

Potrebni materijal: stolica, kofa, voda,

Odvijanje aktivnosti: Danas će roditelj zajedno sa detetom sedeti jedan pored drugog na stolicama, držeći noge u kofi sa vodom, i pričajući priču o poseti koju su možda obavili na moru, jezeru ili reci.

Ako dete nema takvo sećanje, onda može zamišljati putovanje na jedno od ovih mesta. U ovoj aktivnosti roditelj će služiti kao pripovedač događaja, dok će dete pratiti njegov nastavak.

Prvi počinje roditelj.

Bio je predivan jesenji dan i ja zajedno sa (stavite ime deteta) otišli ​​smo u … odavde nastavlja dete (tako da dete može da bira mesto). Roditelj nastavlja rečenicu da bi pomogao u nastavku. Roditelj treba da vodi računa da detetu daje prostor da stvori svoju priču.

Drugi način bi mogao biti postavljanje sebe u istoj situaciju samo da roditelj može da izabere četiri do šest slika sa različitim figurama (jezero, cipele, kofa, sendvič itd.), koje sakrije iza leđa. Prvo prikazuje prvu figuru i dete počinje priču, zatim drugu i tako dalje, kaki bi dete kompletiralo priču sa svim slikama. U trenucima kada detetu treba malo pomoći, roditelj mu pomaže izrazom ili rečju koje dete možda ne prepoznaje.

Ova aktivnost roditelju i detetu pruža priliku da se veoma dobro zabave zajedno.