Meseci u godini

Materijali i alati: drvene boje, marker.
Odvijanje aktivnosti: Krug koji ste napravili prethodnog dana sada popunite mesecima u godini, kao u nastavku: deo u kom su napisana godišnja doba treba da podelite i za mesece u godini. Svako godišnje doba treba podeliti sa još tri linije gde ćete napisati mesece u godini, ili pogledajte model koji je prikazan na slici o načinu na koji treba da se vrši podela meseca u godini. Zatim slušajte snimak koji je priložen, a ritam ove melodije ispratite pljescima ruku. Ovaj način učenja meseca je veoma lak i privlačan za decu.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj