Bombone za jelku

Materijali i alati: listić zelene boje, tempere boje, vrpca.
Odvijanje aktivnosti: Isecite zeleni listić A4 na četiri dela i dajte detetu sve četiri jednu pored druge, dok temperne boje, crvenu i belu, stavite u malim plastičnim posudama. Nacrtajte model bombone na isečenim listićima kako bi posle dete ispratilo model tokom pritiskanja prstima. Dete će kažiprstom dodirnuti crvenu boju a zatim pritisnuti na isečenom listiću na liniji gde ste započeli bombonu, zatim srednjim prstom dodirnuti belu boju i pritisnuti na listiću pored crvene boje, i tako nastavi prateći crtež bombone koji ste napravili. Kada završi sve četiri i kada se osuše, tražite od deteta da ih zalepi po dve sa strane koja nije obojena kako biste dobili dva ukrasa za jelku. Povežite vrpce i omogućite detetu da ih kači na jelku.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj