Lopta u košu

Danas  sa vašim detetom igrajte košarku. Morate biti u mogućnosti da postavite koš za košarku za svoje dete.

Možete odabrati jednu od ideja predstavljenih u nastavku ili imati svoju ideju.

Možete postaviti koš na visinu koja odgovara detetu i zamoliti ga da baci loptu u koš.

Takođe možete da postavite  dva ili tri luka na visinu koja odgovara detetu i zatražite od deteta da baci loptu unutar luka.

Takođe možete da okačite neko posuđe i zamolite dete da baci lopte u posuđe.

Neka dete započne tako što će biti blizu koša, luka ili posuđa, a zatim se postepeno udaljavati od njih, otežavajući na taj način bacanje lopte u koš, luk, posuđe. Međutim, igra im postaje sve zanimljivija.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj