Klasifikacija igračaka prema obliku

Materijal i sredstva: različite igračke različitih oblika, lepljiva traka

Odvijanje aktivnosti: Današnja aktivnost je vrlo opuštajuća i zabavna za vas i vaše dete. Potrebna vam je lepljiva traka neprozirne boje za formiranje kruga i kvadrata na tepihu ili parketu. Tražite od deteta da uzme sve igračke koje ima pored oblika i klasifikuje ih prema obliku lepljive trake. Npr. one okruglog oblika kod kruga dok one kvadratnog oblika kod kvadrata. Zatim možete tražiti od deteta da igračkom, kao npr. automobilom, ide po traci u obliku kruga i kvadrata, ili sa lutkom ili bilo kojom igračkom koju izabere. Na kraju, možete tražiti od deteta da, ako je raspoloženo, takođe nacrta krug i kvadrat na papiru.