Iste i drugačije

Materijali i sredstva: cipele, kašike, peškiri, čarape ili bilo koji drugi materijal koji imate kod kuće po dva.
Razvoj aktivnosti: Ova aktivnost uči decu da je sređivanje kuće zadatak svakog člana porodice, ali istovremeno ih uči da spajaju parove istih stvari, zabavljajući se. Koncept „iste i drugačije“ počinje da se razjašnjava u umu deteta od treće godine, pa ćete ovom aktivnošću ojačati veštine na konkretan način.
Dragi roditelji, počnite mešanjem nekih stvari koje imate u kući po dva, počevši od ormara za cipele, poremetite red ormara nepravilnim postavljanjem para cipela tamo i zamolite dete za pomoć da pronađe parove cipela spajanjem istih cipela. Pohvalite dete koje vam pomaže i koje ovo veoma dobro radi. Isto možete učiniti i sa čarapama, ili kašikama i viljuškama kod kuće. Razgovarajte sa detetom o konceptu „iste i drugačije“ tokom igre.