„Ja imamdva oka”

Materijal i sredstva:čaše, olovka, boje.

Odvijanje aktivnosti– Razgovarajte sa detetom o delovima tela, koji su u paru, npr. dve ruke, dve noge, dva oka.

Zajedno sa detetom pripremite dve plastične čaše ili dva kartona toalet papira i zajedno sa detetom napravite dvogled za posmatranje spoljnog prirodnog okruženja. Potrebne su vam samo dve plastične čaše i treba da otvorite rupe samo da biste kroz njih gledali, dok dve čaše, kao na slici, treba spojiti lepkom ili ih međusobno povezati bilo kojom trakom koju imate kod kuće. Takođe, ako nemate plastične čaše, kartoni od toalet papira su veoma praktični za ovu aktivnost i postupajući na isti način ih sastavite u sredini da biste napravili dvogled. Koristite dvogled da dete gleda kroz prozor okruženje i zatvorite mu oči tražeći od deteta da opiše šta vidi u prirodi. Recite detetu: „Reci mi šta vidiš? Ima li više kuća ili drveća? Ima li više drveća ili automobila? “, i tražite što više detalja kako bi dete što više vežbalo opisne veštine. Zatim promenite uloge prelaskom na drugi prozor. Dete zatvara oči šalom, a vi dvogledom pokazujete sliku koju vidite i zamolite dete da u mislima zamisli poglede koje opisujete. Zatim zajedno nacrtajte ono što ste rekli jedan drugom i idite do prozora upoređujući ih da biste videli da li biste mogli nacrtati stvari koje ste čuli jedan od drugog.

Tražite od deteta da napravi broj dva bojama ili materijalom koji imate kod kuće (možete koristiti i radni list).