„Skokna cilj”

Materijal i sredstva: karton, štap.

Odvijanje aktivnosti – Za današnju aktivnost potrebna su vam samo dva kartona ili kuhinjske maramice ili papir. Danas ćete u saradnji sa detetom izvesti aktivnost u dvorištu ili u sobi. Opišite igru svom detetu rekavši mu: „Danas zamišljamo da će ti cela zemlja biti vruća i samo ako nagaziš na ova dva kartona (maramice, papir) možeš se kretati bez ikakvih problema“. Treba tražiti od deteta da ide u kuhinju da napuni čašu vodom. On/ona treba da zamišlja da je zemlja vruća, a za to mora da skače po predmetima koji su oblikovali put do čaše sa vodom. Iste kartone koje je preskakao s leđa postavite ponovo ispred nastavljajući put skakanjem. Napravite čas velike čas manje prostore kako biste igru učinili atraktivnijom.

Dozvolite detetu da skače što dalje, postavite predmete blizu ili daleko, postavite loptu ispred sebe, i cilj da bi je lopta preskakala.