Kosti umomtelu

Materijal i sredstva: rolne kuhinjskog papira i toalet papira, lepak, štapići za čišćenje ušiju, špageti ili makarone raznih oblika i beli list.

Odvijanje aktivnosti – Prvo zamolite dete da dodirne svoje telo, posebno udove, i pitajte ga šta je tvrdo u telu. Upoznajte dete o tome da, da bi telo bilo uspravno i da bi se moglo kretati, unutar delova tela imamo kosti (skelet). Pomozite mu danas da shvati kako izgleda skelet tako što ćete napraviti skelet od bilo kog od gore pomenutih materijala. Ako imate različite rolne kuhinjskog papira ili higijenskog papira, možete napraviti skelet kao u modelu datom na slici. Prvo ih vi rasporedite a dete vas gleda, a zatim pustite dete da ih raspoređuje onako kako misli da treba, a vi postavljate pitanja kao npr.: „Gde treba da bude kost ruke? Gde bi trebalo da bude kičma? “ itd. Skelet možete da napravite i od bilo kog od gore navedenih materijala ako ga imate kod kuće.