Imitiramo životinje

Dan ranije dete je identifikovalo domaće životinje.

– Danas zajedno sa detetom imitirajte životinje  koje je odabrao.

– Dete imitira životinje  sa farme jedno po jedno, krećući se kao što se one kreću, imitirajući zvuk koji ispuštaju, na primer: skačemo kao zec sa dve noge  i prste stavimo poput zečjih uši; stojimo na  jednoj nozi  poput rode; ili pevamo kao petao ujutro.

– Možete igrati i igru ‘ko ga nađe’: dete imitira jednu životinju ili pticu, a roditelj mora da nađe o kojoj je životinji ili ptici reč. Zamenite uloge gde sada roditelj ili brat ili sestra imitiraju životinju i dete nađe koju životinju imitiraju.

– Ako kod kuće imate igračke životinja, stavite ih u kutiju i dete bez gledanja odabere svaku od njih i pokušava da samo dodirom pronađe koja je to životinja. Vi ga možete pomoći tako što ćete mu reći neku osobinu životinje. Jednom kada ga pronađe, dete imitira tu životinju. Menjajte uloge.