Ilberi

Vash adisuno aktiviteti sit e manglolpe tumenge lila koloreya thay parno lil, hari pamuko, hramya koloreyaplastikake makaze [ sigurime vash o qhavore],palstikako [të sigurta për fëmijën] sahano sar sip e kobaripe, lepako.

Sar pe starti, vakereni e qhavoreske te kerel o ilberi, kana iklola o ilberi thay save kolorya sile o ilberi.

– May pale vakerna e qhavoreske vash te kerel yek ilberi e sheyenca kova sile ano kher ,sar sip e olesko mangipe,

– Qhavoro shay te qhinel o lil e koloreya thay te thovelolen sera odola ano yek badali, sar si ano tasfiri,

– Qhavoro shay te kerel o lila ani tikni forma e koloryenca thay te yapushtinel ani forma e ilbereski pederal parno lil,

– Qhavore shay te keren o ilberi ini e shishenge kapakyenca vay shtipalke e idyenge,

– Shay , o qhavore te piktorinen o ilberi may pale te kolorinen ole e koloreske hramyenca vay ini parmakyenca e payneske koloreya.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj