Gjyshi dhe gjyshja ime

Materialet dhe mjetet: fletë e bardhë A4, laps, ngjyra, kuti kartoni etj.
Zhvillimi i aktivitetit: Merret një fletë e bardhë A4 dhe paloset në gjysmë dhe më pas prehet me gërshërë. Në njërën pjesë fëmija e vizaton portretin e gjyshes e në pjesën tjetër të fletës e vizaton gjyshin. Portretet ngjyrosen dhe mund të modelohen me materiale të ndryshme sipas dëshirës. Prindi apo kujdestari/-ja ligjor/-e/-ja ligjor/-e e pret letrën e kartonit me madhësi 5 cm më shumë nga vizatimi i përgatitur, ku më pas fëmija e ngjet vizatimin dhe e modelon kornizën sipas dëshirës së tij/saj. Njëjtë veprohet edhe vizatimin tjetër. Këto punime u dhurohen gjyshërve të cilëve u është punuar.

 

 

 

 

Shkarkoni fletoren e punes KËTU.