Format gjeometrike në trupin tim

Vash akava aktiviteti manglape tumenge nesave forme e geometriyake e koloreske lileya sar si ano tasfiri. Ano yek yaver lil kova si may baro vay ani myshema   kereni o forme e truposke vash o qhavore ;manglape tumenge pandar yek paketi kote si qhinde geometrikune forme.

– Beraber e qhavoreya decisineni qhinde forme ano than kote o qhavore gendinena kam manglape may but.

– Mekeni ne kerel bange thay ne kerel but ver ji kay decisinena e forma ano manglo than.

– Pe lugipe e formengo, rodeni te mothaven o than kote decisinena [truposko kotor] [pjesën e trupit] thay geometriyaki form. Sikaveni e qhavorenge o nava vash truposke kotora thay o nava vash geometriyake formr thay ne keren but ver o anavipe.

.

– Ano shtarkysheliya qhinipaske formenca rodeni qhavorestar vash te decisinel o geometrikuneforme kola siton beraber ani kartoneski forma.

– Shay te decisinen ini yaver lila e geometrikune formenca ani myshema thay   o qhavoro nakla ani forma kola tumen rodena.

– Shay te roden kotar tumaro qhavoro vash te klasifikinel sa o forme e safyenge kola situmen khere.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj