Gde spavam, gde boravim, gde jedem

Današnje aktivnosti će pomoći detetu da bolje razume funkcije koje ima svaka prostorija u kući i pravila koja su vezana za njih.

Prvo, prođite sa svojim detetom kroz vašu kuću ili stan i pitajte ga gde se nalazite, kako se zove ta prostorija, šta ima u njoj, šta obično rade u toj sobi ili u toj prostoriji, koliko vremena provode u njoj, da li im se sviđa ili ne itd.

Zatim, roditelji treba da pripreme nekoliko slika ili crteža u kojima su prikazane aktivnosti vašeg deteta ili vaše aktivnosti tokom dnevne rutine

Stavite slike ili crteže naopačke na stolu.

Dete će izabrati jednu od njih i treba da kaže:

  • Koja je to aktivnost?
  • U kojoj prostoriji se nalaze?
  • Šta možemo raditi u toj prostoriji?
  • – Šta ne možemo raditi u toj prostoriji? itd.

Pitanja važe i za razne predmete:

  • Gde obično stoje?
  • Gde treba da stoje?
  • – Šta možemo i ne možemo/ne treba da radimo sa ovim predmetima? itd.

Kada deca daju odgovore, podstaknite ih da budu aktivni tj. da urade odgovarajuću aktivnost. ta bëjnë veprimin që duhet.