Garava thay roda

Vastushya thay materiali: yekh tikno khelipe (odoya kay kerla yekh avazo) thay yekh tikni qeba

Shrdeni mothavindoy tumare qhavoreske o khelipe, palo odova uqhareni ole e qeba. Shrdeni te puqen  “Kote gelo? Shay te arakhen? ”Vazdeni e qhavoren te rodel thay te arakhel o khelipe. Palo kay te arakhel o khelipe mekheni e qhavore kay korkoro te garavel thay palo odova te rodel. Kote sito o anglipe e vastipesko yekhe khelipesko kay kerla yekh avazo: on shay te shunen ole, numay nashti te dikhen ole! Akava kerla kay o khelipe te ovel ini may integrimo! Nays kereni e tikne qhavore vash yekh shukar buti!