Gađaj u metu

Materijali i alati: papirne ili plastične čaše, loptica.
Odvijanje aktivnosti: Uzmite nekoliko plastičnih ili papirnih čaša i tražite od deteta da ih poređa kao jelku, četiri u prvom redu, tri u drugom redu, dva u trećem redu i jedan u poslednjem redu. Zatim crtajte liniju odakle dete može baciti loptu kako bi ciljao i srušio jelku. Igra se ponavlja nekoliko puta i svaku put dete će poređati čaše u obliku jelke, a vi udaljite malo liniju za bacanje lopte kako bi igra postala izazovnija, a ako imate starije dete igra će postati još interesantnija ako je igraju više takmičara.