Flokarta dhe tre arinjtë

Materialet dhe mjetet: libri me përrallën “Flokarta dhe tre arinjtë” 

Organizimi i aktivitetit: 

Për këtë aktivitet ju nevojitet libri me përrallën “Flokarta dhe tre arinjtë” apo në mungesë të librit, ju ofrohet videoja me këtë përrallë. Ju do të ia lexoni fëmijës tuaj përrallën, apo do ta shikoni videon së bashku, dhe pastaj të kërkoni nga fëmiu i juaj që me fjalë të veta duke i shikuar ilustrimet ta komentojë përrallën ashtu si e ka kuptuar, e ju do ta dëgjoni me vëmendje, dhe do t’i bëni pyetje për gjërat e njëjta dhe të ndryshme që fëmija i vërenë gjatë shikimit të ilustrimeve, si: çka kanë të njëjtë, e çka ndryshe; arinjtë, karriget, shtratat.