Testi i sheqerit dhe kripës

Dy letra me ngjyrë të njëjtë, një lugë kripë dhe një lugë sheqer.

Organizimi i aktiviteti:

Për këtë aktivitet duhet të merrni dy letra me ngjyra, dhe në njërën të vendosni një lugë me kripë të imët dhe në tjetrën një lugë sheqer, siç është paraqitur në figurën e mëposhtme.

Mos i tregoni fëmiut se dy letrat kanë kripë dhe sheqer. Kërkojuni që të shikojnë të dyja letrat. Pyesni fëmiun, si duket e para? Çfarë kanë të përbashkëta këto dy pjesë? A mund të tregojnë një ndryshim midis të dyjave? Pyesni fëmiun nëse ata mund të mendojnë për ndonjë mënyrë për të treguar ndryshimin midis tyre?

Pastaj lërini fëmiun të shijojnë kripën dhe sheqerin një nga një. Mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është që fëmiu të lëpijë një gisht, ta shtypin në kripë ose sheqer dhe ta shijojnë. (këshilloni fëmiun të pastrojë duart përpara se të shijojë me to. Pyesni atë nëse mund të emërtojnë ato që kanë shijuar, si e shijuan atë (të ëmbël / të kripur), si dhe nëse mund të tregojnë ndryshimin midis tyre.

Pasi të keni përfunduar këtë aktivitet, mund të këndoni së bashku me fëmiun këngën “Familja e gishtërinjve”.