Eksplorina e shqisa

Dive vash te kera sona. ?

– Phereni duy – trin legenya e yavere obyektyenca kovle vay zorale,shuke vay sapande ,e karenca vay kovlo,thy.thay rodeni e qhavorendar thay te keren shaipe te phiren pernange ano sakova legeno. Legeno shay te ovelole pani, tikne bara, pamuko, shishake kapakya,kotora qhinde kotar o lila mirikla kotar o akharipe e dake, tikn makarine, kypriko,kolomoki, thy. [dikhenishuka e qhavoren tana qhiven pe moste]. [kujdesuni që fëmijët të mos i fusin në gojë dhe aktiviteti të realizohet në prani të prindërve/kujdestarëve ligjor].

– Vash may tikne qhavore: ani yek shisha e jameski thoveni pani thay hari deterjenti e qarengo vay shamponi e trupasko. Kareshtineni but thay si te triunfinen kypryko. Yek e durula thay phudeni ani shisha e jameski thay buderi fluske si te uqarinen. Ne keren shaipe o qhavore te phuden e duruli thay te keren fluske.

– Shay te pheren pana yek legeno payneya, kote shay te pheren hari kolori thay nesave khelipya thay o qhavore te truminen pere vasta olende thay te kenaqingyon.

– Ano yek paketi thoveni khelipya vay yaver obyektya thay ani paketi kereni yek rupa kay o qhavoro qhivla poro vast. Qhavoro manglape te arakhel o obyekti sar diklola numay e qalavipeya. Ani kutia thoveni 2-3 obyektya kay o qhavoro penjarla thay vastinla. – Yaver ver shay te bayaren o gendo e obyektyengo thay but olenge   yaveripya.  Akava khelipe shay te buvlargyol ini numay e leipenotako.

– Khelipe evolvirinla leipe e notako,koordinipe, ekulibri thay emocie.