Eksperiment sa mikrobima

Materijali i sredstva:voda, crni biber, sapun, staklena posuda.

Aktivnost – Danas razgovarajte sa detetom o značaju higijene na zdravlje, a eksperimentom koji ćete uraditi sa detetom ubedićete dete da razume koliko je čišćenje ruku važno za zdravlje. Uzmite duboku staklenu posudu i stavite u nju vodu i crni biber. Uzmite tečni sapun blizu posude i recite detetu da crni biber simbolizuje mikrobe. Tražite od deteta da stavi jednu ruku u tanjir sa biberom i neka je izvadi iz vode da vidi kako su „mikrobi“ zalepili na ruke, a zatim neka sapuni ruku i ponovo je stavi u vodu sa „mikrobima“ i da vidi kako se „mikrobi“ uklanjaju sapunom.

Možete i da nacrtate ruke deteta a zatim zamolite dete da nacrta mikrobe kako zna.