Eksperimenti e mikrobyego

Materiali thay sheya: pani, kalo biberi, sapuni,yek qaro e xhamesko.

Aktiviteti – tumen adive vakereni e qhavoreya vash o semnipe e shusharipasko thay sastipasko, thay e eksperimenteya kova si te realizinen beraber e qhavoreya si te vakeren e qhavoreske vash te lol kan koba si semno si shusharipe e vastengo vash o sastipe. Lena yek xhamesko shey odote thoveni pani thay kalo biberi. Pashe e qarosko leni paynalo sapuni thay mothaveni e qhavoreske kalo biberi simbolizinla o mikrobya. Rodeni kotar o qhavoro kay yek vast te decisinel ano kalo biberi may pale ne cidel o vast thay ne dikhel sar o biberi si lepatimo “mikrobya” ano vasta , may pale ker o vasta sauneya thay may pale ne qhivel o vast ano “mikrobe” thay te dikhel sar duryargyola o “mikrobi” kotar o sapuni.

Tumen shay te pikturinen o vasta e qhavoreske thay may pale rodeni kotar o qhavoro vash te piktorinel o mikrobya ayeka sar janla.