Eksperiment sa kišom

Materijali i alati:plastična čaša, pamuk, tegla, igla, voda

Odvijanje aktivnosti: Danas ćemo pokušati stvoriti „kišu“ u našoj kući/stanu. Uzimamo jednu plastičnu čašu i uz pomoć roditelja/staratelja izbušimo rupe iglom  na celoj površini plastične čaše. Jednom kada  otvorimo rupe, u čašu stavljamo pamuk. Zatim čašu zajedno sa pamukom u njoj stavimo u teglu koja je prazna. Zatim uzmemo čašu vode i sipamo je u plastičnu čašu sa pamukom, koja je stavljena u tegli, i tako voda kroz pamuk u obliku kiše pada u teglu.

Ovaj eksperiment simbolizuje kišne padavine. Kiša (voda) koja pada iz oblaka (pamuka)