Čarobni kišobran

Materijali i alati: Tanjiri od papira/plastike, olovka, boje, makaze i gumica

Odvijanje aktivnosti:Današnja aktivnost je stvaranje čarobnog kišobrana onako kako ga dete misli i zamišlja. Uzimamo papirnati tanjir koji smo uz pomoć roditelja/staratelja izrezali makazama po sredini u jednakim delovima, jednu polovinu čuvamo za gornji deo kišobrana, dok ćemo drugom polovinom izrezanog tanjira napraviti držač kišobrana. Uzmemo jedan izrezani deo kišobrana i olovkom crtamo različite figure, kako dete želi, a zatim te figure obojimo po želji. Ako dete želi da njegov kišobran bude posebniji, može da koristi i drugi materijal. Dok radimo kišobran, razgovaramo sa detetom o kišobranu, kao na primer: zašto nam kišobran služi, koje su boje kišobrani članova porodice, da li su iste veličine, ali da li su istog oblika itd.