Dita e gjëegjëzave

Luani me gjëegjëza me fëmijët…. 30 minuta deri në 1 orë. Kujtoni gjëegjëzat tuaja, krijoni gjëegjëza të reja….kërkoni që edhe fëmijët t’i krijojnë gjëegjëzat e tyre.

Vendosni rregullat së bashku dhe kush fiton do të jetë mbreti i ditës dhe të tjerët do të bëjnë çfarëdo që thotë ai/ajo për dy orët e ardhshme.

Loja zhvillon kreativitetin, të menduarit, shpirtin garues, komunikimin.