Da očistimo našu zemlju

Materijali i alati: higijenske rukavice i kesice za smeće..

Odvijanje aktivnosti: Da bi deca shvatila da je ljubav prema zemlji veoma velika i važna, hajde da sprovedemo aktivnost u kojoj oni moraju da očiste svoje naselje i zašto da se ne okupljaju sa nekoliko svojih prijatelja i prijateljica, jer je to posao svih nas.

Pokušajmo, dok deca čiste naselje, da im kažemo da smo mi odgovorni za ono što se ovde dešava, sami pravimo to smeće, da im kažemo da ne moramo da budemo odgovorni samo za ono što se nalazi u našem dvorištu, već moramo se pobrinuti za sve prostore, jer je ovo naša zemlja. Započnite podsticanjem čišćenja dvorišta, a zatim i naselja u kome živite.