Brojevi u porodici

Danas   vam ne trebaju posebni predmeti i igračke, danas je deci potrebno samo vaše vreme.

– Odlučite da danas bude dan brojeva. Probajte da danas za svaki predmet koji ćete da kažete da naglasite broj, na primer: mi imamo 3 cveće kod kuće, ja sam oprao moje 2 ruke i 10 prstiju, na stolu su 4 čaše itd.

– Brojite zajedno uradivši igru malo težu – vi kažete „Ja vidim 4 predmeta plave boje“, a dete treba da ih nađe i prebroji te 4 predmete; vi kažete „Ja vidim 7 belih predmeta“, a dete treba da ih nađe, i dok ih prebroji da kaže naziv svakog predmeta; vi kažete „Ja vidim 3 crvenih kvadrata“, a dete ih nađe, i tako redom.

Prema uzrastu deteta, vi možete tražiti od njega/nje da vam kaže zašto služe predmeti koje oni nađu. – Zamenite uloge, to čini igru još zanimljivom.