Boje duge – does

Kroz današnju igru pomoći ćete detetu da prepozna i imenuje neke od boja. Prvo kod kuće pronađite što više predmeta u različitim bojama, uključujući igračke, posuđe, hranu, odeću itd.

Postavite predmet svake boje pod uglom prema podu ili stolu. U zavisnosti od uzrasta deteta, možete da odlučite o broju boja koje ćete predstaviti. Ako vaše dete već zna neke boje, stavite veći broj boja, ako još niste uveli boje, stavite samo 2-3 boje. Zatim zamolite dete da pronađe ostale predmete i postavi ih pored odgovarajuće boje, imenujući svaki predmet koji dete donese u odgovarajuću boju. . Postavite predmete u boji u različite uglove sobe kako biste podstakli dete da se kreće. Prvo objasnite detetu igru, na primer, pogledajte šta vidite u sobi crveno, nakon što dete pronađe, a zatim zamolite da crveni predmet donese na odgovarajuće mesto/boju. Nastavite igru sa drugim bojama tako što ćete pronaći što više predmeta.