Zvuci lutnje

Odvijanje aktivnosti: Kliknite na ovaj link i slušajte zajedno sa detetom divno objašnjenje koje glumac Çun Lajçi daje lutnji: https://www.youtube.com/watch?v=rYju9vTVNoc

Razgovarajte sa detetom i govorite mu o ovom autohtonom instrumentu. Zatim kod kuće improvizujte lutnju pomoću predmeta koje tamo imate: veliki poklopac  bureta, nekoliko lastika, olovka ili mali drveni rep. Ugledavši pravu lutnju, dete pokušava da napravi lutnju pomoću kućnih alata. Pomozite detetu kada zatraži vašu pomoć. Zatim, neka dete pokuša da svira na lutnji.