Bluza e babait

Materialet e nevojshme: bluzë, ngjyrë, makinë.

Zhvillimi i aktivitetit: Për këtë aktivitet përdoren dy bluza me mëngë të shkurtra, njëra të jetë e babait dhe tjetra e fëmijës.

– Loja është atraktive për dy rolet. Së pari fillon fëmija që të vizatojë çfarëdo që ka dëshirë, ndërsa babai duhet të identifikojë se çfarë po vizaton fëmija, kurse në rolin e dytë duhet të vizatojë babai kurse ndërsa fëmija duhet të identifikojë vizatimin e babait.

 Ndërkohë, mund të përdoren lodra (makina) të ndryshme për të luajtur.

– Me ndihmën e kësaj bluze mund të relaksoheni lehtë dhe të argëtoheni me fëmijët në të njëjtën kohë.

– Ju mund ta ruani këtë bluzë si kujtim.