Očeva bluza

Potreban materijal: bluza, boje, automobil.

Odvijanje aktivnosti: Za ovu aktivnost koriste se dve bluze kratkih rukava, jedna za oca, a druga za dete.

– Igra je atraktivna za obe uloge. Prvo dete počinje da crta šta god želi, dok otac treba da identifikuje šta dete crta, dok u drugoj ulozi treba da crta otac, a dete da identifikuje očev crtež.

U međuvremenu, za igranje mogu se koristiti različite igračke (automobile).

– Uz pomoć ove bluze možete se istovremeno opustiti i zabaviti sa decom.

Ovu bluzu možete sačuvati za uspomenu.