Dupla kutija

Potreban materijal: karton ili gotova kutija, papir ili bilo koji ukras koji imate.

Odvijanje aktivnosti: Danas sedite sa detetom i napravite dve kutije ili uzmite kutije koje imate u svojoj kući, kao što su kutije maramica. Tražite od deteta da na komadima papira nacrta nešto što želi da kaže ocu. U početku otac sam vrši ovu radnju, npr. crta srce, zvezdu, cvet ili šta već misli da može usrećiti dete i presavija ga i stavlja u kutiju.

Izvuče jedan papir i naglas kaže ono što je nacrtao i objašnjava to rečima. Cvet – ti si moj cvet, jer si lepa i delikatna. Tako nastavlja i sa ostalim papirima. Kad otac završi, treba da počne dete.

Pružajte detetu mogućnosti da se slobodno izražava prema njegovoj/njenoj mašti.

Kroz ovu aktivnost dete može da nauči nove reči kojima izražava ljubav koju ima prema ocu.