Poruke otac-dete i obrnuto

Potrebni materijal: list, olovka, boje.

Odvijanje aktivnosti: Da li vaše dete mnogo voli poklone?Ili voli da pripremi poruku za drugu decu?Zatim iskoristite ovo kao poruku za vaše dete!

– Ovo je veoma atraktivna aktivnost za dete. Otac će pripremiti poruku za svoje dete.

– Otac crta prelep list za dete, koji ne pokazuje detetu (crta ga bez prisustva deteta).

– Potom, bez reči i samo gestovima, pokušava da objasni detetu o kakvom crtežu se radi. Dete treba da pokuša da pronađe ono što je nacrtano.

– Nakon što pronađe, oboje pogledaju crtež i menjaju uloge.

– Ova igra je veoma atraktivna i donosi vrlo dobro raspoloženje za oca / dete.

– Igra se može obogatiti i kada roditelj počne nešto da crta, a dete pokuša da pogađa šta roditelj crta. Nakon što počinje da crta, dete pokušava da pronađe ono što je predstavljeno a roditelj dodaje elemente na crtežu, sve dok dete ne pronađe figuru.

– Zatim menjaju uloge, dete crta i roditelj pokušava da pogađa šta je dete nacrtalo.

Poruke se prenesu obrnuto.