Vodena kap

Materijal i sredstva: beli papir, markeri, pipeta ili mala kašika, plava boja i voda.

Aktivnost: Danas ćete se potruditi da pomognete detetu da razume odakle dolazi voda. Fillimisht nxiteni fëmijën të mendojë se nga e marrim ujin, ose mund t’i bëni pyetje fëmijës tuaj, si p.sh.: A të pëlqen uji? Çfarë ngjyre ka? Çfarë shije ka? Ku e marrim ujin? etj.

Danas ćete detetu pročitati pesmicu „Vodena kap“. Mnogo je važno da tokom čitanja podstičete dete da radi imitacije zajedno sa vama, kao da pije vodu, kao da napušta zemlju i ide ka nebu, kada se ogreje od sunca itd.

Pročitajte vašem detetu ovu pesmicu:

Vodena kap

Zdravo deco, Velikom brzinom punim reke,

Ja sam vodu koju piješ ti, Zatim sunce sa svojim zracima,

Idem uvek okolo,                           Čini me parom i rastvorim se.

Čas na zemlji, čas na nebu. I tako svaki dan.

Ponekad se od oblaka pretvorim u kišu,               Ponekad sam para i ponekad kap.

Ponekad se pretvaram u mehurić snega. Vi bez mene ne možete.

I lagano padam na zemlju,                             Jer treba da me popijete.

Da biste aktivnost činili još zanimljivim, roditelj treba da pripremi beli listić, na kojem crta vodene kapi sa emocijama (tužan, srećan, nasmejan itd.). Kapi crta malo većim tako da kada roditelj kaže „srećna kap“, dete sipa kap vode u nju. Prvo treba da roditelj demonstrira igru.