Sunce sa štipaljkama

Materijali i pribor: Papir ili karton u žutoj boji (ili u beloj koji možete obojiti u žutoj) i štipaljke

Odvijanje aktivnosti: Uzmite papir u beloj boji i obojite ga žutom bojom, ili ako imate možete koristiti i karton, i unaokolo napišite 36 slova azbuke. Zatim uzmite 36 štipaljki, napišite slova na štipaljkama, a zatim neka deca uzmu štipaljku koja ima napisano slovo A, npr. i stavite ga preko slova A koje je napisano u kartonu, i tako redom za sva slova.
Korišćenje  štipaljki omogućava deci da koriste i razviju njihove motoričke sposobnosti i da istovremeno spajaju iste stvari, jer je to deo njihovog razvoja u ovom uzrastu.