Sova

Potreban materijal: karton, štap, štipaljke, vunica.

Odvijanje aktivnosti: Da li ste spremni danas da napravite sovu?

Razgovarajte sa detetom o sovi: Gde živi? Kakve oči ima?

Zajedno sa detetom pripremite kuhinjski prozor da stavite sovu.

Izađite zajedno u šetnju i nađite štap za rad.

– Na tvrdom komadu kartona nacrtajte sovu i isecite je. Zatim počnite koristeći vunicu za pravljenje sove. Da biste ga dobro povezali, izbušite rupu i povežite početak. Dobro je povežite da se ne sruši. Zajedno sa detetom isecite oči i krila. Dok štapove koje ste pronašli tokom šetnje dete sam deli da napravi okvir sove.

Dobro zavežite štapove i napravite vešalicu za hvatanje na prozoru štipaljkama.

Postavite napravljenu sovu na kuhinjski prozor. Sova je napravljena tako da ima deo koji se postavlja na prozoru, kako bi se dete usredsredilo na posao koji je obavilo.

Možete odrediti cenu ako bilo koji član porodice želi da uzme sovu.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj