Šetamo se zajedno

Razvoj aktivnosti: Bez obzira na vreme, obucite se i izađite sa bebom u šetnju na otvorenom. Tokom šetnje zaustavite se i recite im o svemu što dete vidi, kućama, drveću prekrivenim snegom ili bez lišća, putevima, automobilima, autobusom, ljudima itd. Bez obzira na starost i odgovor koji možete dobiti, imenujte onoliko predmeta koliko dete vidi i njihove karakteristike. Završite šetnju odlaskom tamo gde deca najviše vole, do bake ili igračaka ili do parka.