Prolaze godine redom

Materijali i alati: listići crne boje, papirna ili plastična čaša, žute i bele temperne boje.
Odvijanje aktivnosti: Nakon što je detetu malo jasnije kako prolaze dani, meseci i godišnja doba koja donose promenu godine, danas pomozite detetu da spremi rad kojim će proslaviti dolazak Nove 2021. godine. Na crnom listiću napišite „Srećna 2021. godina“ a zatim dajte detetu žutu boju, belu boju kao i papirnu ili plastičnu čašu koju se prethodno isekli od dole na gore (kao u modelu na slici) i tražite od deteta da čašu koja je isečena stavi u žutu boju i da je zatim pritisne preko crnog lista, zatim da čašicu polako stavi u belu boju i da je pritisne preko žute boje blagim dodirom kako bi izgledalo kao vatrometa. Na isti način treba da postupi nekoliko puta kako bi dobio dva ili tri vatrometa. Dozvolite detetu da napravljeni crtež zalepi na mestu gde će sam izabrati.