Profesija mog oca

Materijal i sredstva: papir, olovka, boje ili i igračke kao radni alat profesije koju ima otac.

Aktivnost: Danas se usredsredite u razgovoru sa detetom o vašoj profesiji bilo da ste lekar, učitelj, stomatolog, sportista, kuvar, policajac ili umetnik. Stalno podstičite dete na razgovor o vašoj profesiji postavljajući mu pitanja, poput: Šta radi otac? Gde radi otac? Koje alate koristi tokom rada?, i takođe ga informišite o stvarima koje ne zna dete. Zatim improvizujte igru zajedno sa vašim detetom, omogućujući detetu da igra vašu ulogu, tako što će npr. on postati lekar a vi pacijent, ili on učitelj a vi učenik, ili bilo koju profesiju koju možete imati, omogućujući mu da improvizuje i radnu odeću i alate. U najboljem slučaju, ako postoji mogućnost, pošaljite dete da vidi vaše radno mesto kako bi videlo šta i gde radite.
Na kraju igre možete takođe da tražite od deteta da nacrta radne alate profesije koju imate, najbolje što ume.