Praznik lutaka

Materijal i sredstva:beli papir ili belo platno, nekoliko štapova, makaze, lepak, dugmad od starih košulja kao i papir u boji.

Odvijanje aktivnosti:Današnja aktivnost biće veoma prijatna jer uključuje što veći broj članova porodice. Kao što je prikazano na slici, svaki član porodice će izraditi lutku za sebe. Roditelj ili zakonski staratelj/ka pomaže detetu da iseče beli oblik, a zatim ga dete stavi na štap i ukrasi lice po želji. Tako će i drugi članovi porodice pripremiti svoju lutku po želji. Zatim sve lutke stavljajte na sto ili na drugo mesto kako bi dete moglo da stvori njegovu/njenu priču. Svaki član treba da opiše sebe imitirajući nešto ili i praveći grimasu za smeh. Naravno da i članovi porodice treba da doprinesu stvaranju priče. Poželjno je da svi sede na zemlji u krugu i da svaki uz pomoć svoje lutke pokaže nešto što uključuje i ostale lutke (likovi su izrađene lutke, kojima svako može dati ime). Iako je dete malo, on/ona može doprineti stvaranju porodične priče ili bajke. Ne zaboravite da pohvalite i zahvalite jedni druge na zajedničkoj priči.