Ples po obliku

Razvoj aktivnosti: Izađite napolje i kredom nacrtajte neke geometrijske oblike na podu. Zatim zamolite dete da vrši pokrete tela u zavisnosti od toga u koji je oblik geometrija ubačena. Igra može biti: skok na kvadrat i ples, skok u krug i stajanje jednom nogom, skok u pravougaonik i sedenje itd.