Pantomima sa zimskim životinjama

Materijal i sredstva: tanki šal i nekoliko malih papira kao na slici za crtanje zimskih životinja na njima.
Nacrtajte zimske životinje (medveda, pingvina, foku, vuka, krticu, ježa, vevericu …) i obojite ih zajedno sa detetom, razgovarajući o svakoj životinji i mestima u kojima žive.
Igra je vrlo laka i atraktivna. Sedite ispred deteta i zavežite tanki šal oko vaše glave.
Dajte detetu u ruci papire sa nacrtanim životinjama i zamolite dete da vam postavi jedno od njih na glavu, kao na slici, i nastavite da dajete uputstva vašem detetu. Recite detetu: Imitiraj životinju koju vidiš na slici, ali nemoj da mi kažeš ime, ja ću pogoditi. Imitiraj je kako hoda?
Kakve glasove ispušta?
Dajte detetu što više vremena da imitira životinju sa njenim karakteristikama kako bi kroz ovu igru razvilo komunikacijske i mentalne veštine. Zatim menjajte uloge, gde vi imitirate životinju na detetovoj glavi,
čineći je privlačnijom uz više buke i ponašanja.