Naše ruke

Materijali i alat. Beli papir i boje

Članovi porodice treba da polože ruke na papir i da nacrtaju svoje konture. Dete uz  vašu pomoć farba  ruku u boje i stavlja je na beli papir. To može da uradi sa obe ruke. Neka to učini sam. Zatim možete da postavite projekat u deo sobe gde ga dete može videti.