Velika ruka, mala ruka

Ova aktivnost, pomoći će detetu da nauči veličine i poređenje. Ovu aktivnost možete uraditi i sa stopalima.

Materijal: olovka, makaze, boja

Svaki član porodice stavlja ruku na papir. Pomozite detetu da skicira oko ruku olovkom, flomasterom ili prstom obojenim  u boje. Odsecite „ruke“ i dete će ih imenovati –  koja je čija ruka … Pokažite detetu kako da upoređuje veličine porodičnih ruku. Da li može da pronađe koja skica pripada svakom članu porodice? Neka vaše dete ukrasi ruke različitim bojama.