Nađimo sličnosti

Alati i materijali: fotografije voća (odštampano, nacrtano), voće, lutrijske karte

Stavite slike voća i na sto ili na pod i plodovi su isti kao na  slici. Ohrabrite decu da stave voće na vrh slike sa istim voćem. Ponovite ovo nekoliko puta. Na kraju dete bira koje voće želi da jede danas.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj