Moji oblaci iznad čaša

Materijali i sredstva:čaše, pena za brijanje (ili šećer, mikser i belanca)
Odvijanje aktivnosti: Cilj ove aktivnosti je da najpre zabavi decu i probudi njihovu radoznalost da razgovaraju o oblacima, kako stoje na nebu i ne padaju na zemlju. Da li se oblaci koncem drže na nebu ili sami stoje? Kako oblaci stoje na nebu? Odgovorimo im na takva pitanja.
Iako pokušavamo da objasnimo takvu pojavu svojoj deci, moramo im demonstrirati primerima kako bismo razvili njihove sposobnosti shvatanja.
U nekoliko čaša napunjene hladnom vodom stavimo penu za brijanje i deca će videti da se pena za brijanje ne meša sa vodom i stoie na vodi, poput oblaka koji stoje na nebu.
Ukoliko kod kuće nemate penu za brijanje, onda mikserom možete da izmutite belanca sa kašikom šećera, koji će se za nekoliko minuta pretvoriti u krem za slatkiše. Ni krem koju ste sami napravili se neće mešati sa vodom i ostaće na površini poput oblaka na nebu.
Možete dodati različite boje na peni, videćete da samo boje prodiru u oblake poput kiše koja pada iz oblaka, a pena će i dalje stajati na vodi.