Moja flauta

Materijali i alati:  cevčici za sokove, lepljiva traka, makaze, lenjir, marker ili bilo koja olovka kojom se mogu obeležiti linije za merenje.

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o tome koje instrumente poznaje, kako izgledaju i kako se na njima svira, pitajući ga, na primer: Kako izgleda flauta? Kako sviramo frulu? Koji instrument najviše voliš i zašto? Zajedno sa detetom treba pogledati model dat u aktivnosti i razgovarati o tome koji su materijali i alati potrebni za izradu flaute. Nakon sakupljanja materijala i alata, dete se pita šta prvo treba da se uradi. Raspoređivanje cevčica po želji, merenje lenjirom i obeležavanje linija za sečenje, sečenje i konačno raspoređivanje po veličini od najduže do najkraće ili obrnuto. Roditelj ili staratelj pomaže u merenju tako što ih preseče za 1 cm. Po završetku izrade flaute, dete se igra i eksperimentiše kako zvuk nastaje vibracijom vazduha dok ga duvamo kroz otvorene rupe na cevčićima (strune slame) i kako se menja visina zvuka kada u kratkoj struni slame navojni vazduh izlazi brže i na najdužoj struni slame vazduhu treba više vremena da izađe.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj