May preferimo personazhi

E matriyalenca so aqhile tumenge palo harjipe e [reciklime matrialesko] kola situmen ano kher [materiale ricikluese], deni shaipe e qhavorenge vash te kriirinen o personazhi kova si may preferim.

– O sheya kola manglape:   hramya e koloreya,kahaveyake zerne vay kalo piperi,dheya kotar o zarya e koloreya [ose pe pambuku] [ vay pamuko],lepako vay hari sano humer [feriso ini ov shay te yapushtingyol shuka] [sepse edhe ai mund të përdoret si ngjitës shumë i mirë].

– Kotar o paketya e yarenge shay te kriirinen shoshoy koba tumen mangena.

– E lilenca kotar o palone e higiyenake, tumen shay te keren misyako bare mustakyenca.

– Ini tikne qirikle khaynenge shay te keren yek bare koloreya , ayeka sar mangna korkore o qhavore.

– Ini o xhambe beginena?

– Puqeni e qhavoren so on beginena te keren kereni olenca e zhamba.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj